Dokumentācija

Zvanu plūsmas elementi: 

Mani numuri - ienākošo zvanu telefona numuri, uz kuriem iespējams veikt zvanus no jebkura operatora.

Call to phone - iespējama pāradresācija uz kādu citu numuru. Nospiežot uz elementa, atveras izvēlne, kur varat norādīt vajadzīgo numuru.

Call to SIP - iespējama pāradresācija uz iekšējo numuru (SIP telefonu). Nospiežot uz elementa, atveras izvēlne, kur varat norādīt vajadzīgo numuru.

Voice Mail - zvanītājs var atstāt balss ziņojumu. Otrs režīms ir paredzēts, lai noklausītos atstātos balss paziņojumus.

Play audio -  zvanītājam tiek atskaņots izvēlētais audio fails. Nospiežot uz elementa, atveras izvēlne, kur var norādīt vajadzīgo audio failu. Lai pievienotu audio failus sistēmā, jānospiež poga "Audio faili" un jāseko norādēm.

Voice menu - interaktīvā balss izvēlne. Tiek nolasīts teksts atbilstoši nospiestajam taustiņam.

Time routing -  atbilstoši Jūsu norādītajiem dienas un laika parametriem, izpilda tālākās darbības. Ja zvanīšanas laiks iekļausies uzstādītajā laikā un dienā, tad zvans tiks novirzīts uz "true" izeju, ja neiekļausies - tad "false". Dienas un laika parametrus var mainīt, nospiežot uz elementa.

Queue - rinda, kas paredzēta, lai vienlaicīgi saņemtu zvanus no vairākiem klientiem. Ja visi operatori ir aizņemti, klients gaida rindā un, tiklīdz kāds no operatoriem atbrīvojas, zvans tiek savienots. Ir vairākas rindas stratēģijas, kas nosaka, kuram operatoram zvani tiek novirzīti (piemēram, zvana visiem operatoriem vienlaicīgi, kamēr pirmais paceļ; zvana vispirms tam operatoram, kurš ir atbildējis vismazāk zvanus u.c.). "Members" izejā ir jāpievieno operatori "Call to SIP". Timeout - zvana gaidīšanas laiks ir beidzies.

HTTP notification - parasti tiek izmantots integrācijai ar citu sistēmu (piemēram, pirms zvana tiek nosūtīts pieprasījums uz Jūsu CRM un Jūsu sistēmā parādās zvanītāja pilni kontakti un saistītie ieraksti). Ja HTTP serveris atgriež vērtību no 1-5, tad tiek izpildīti atbilstošie nosacījumi.

Caller name lookup - klienta vārda meklēšana pēc numura. Tiek veikts HTTP pieprasījums uz Jūsu datu bāzi pēc klienta numura (caller id). Ja klients ar šādu numuru eksistē, tad tiek uzstādīts zvanītāja vārds - saņemot zvanu, uz IP telefona tiek parādīts klienta vārds un telefona numurs.

Change suffix/prefix - iespējams mainīt zvanītāja numuru, lai idenficētu, no kuras grupas pienāk zvans (piemēram, ja Jums ir vairāki uzņēmumi ar vairākiem telefona numuriem un tie ir pāradresēti uz Jūsu mobilo telefonu, tad, izmantojot sufixu, varat pielikt papildus ciparus zvanītāja numuram, tā identificējot, no kāda uzņēmuma ir ienākošais zvans).

Email notification - tiek nosūtīts e-pasts (piemēram, ja zvans netiek atbildēts, operators saņem e-pastu).

Routing by call history - klients automātiski tiek savienots ar to menedžeri, ar kuru pēdējo reizi runāja.