Dokumentācija

Zvanu plūsmas elementi: 

Mani numuri - ienākošo zvanu telefona numuri, uz kuriem iespējams veikt zvanus no jebkura operatora.

Call to phone - iespējama pāradresācija uz kādu citu numuru. Nospiežot uz elementa, atveras izvēlne, kur varat norādīt vajadzīgo numuru.

Call to SIP - iespējama pāradresācija uz iekšējo numuru (SIP telefonu). Nospiežot uz elementa, atveras izvēlne, kur varat norādīt vajadzīgo numuru.

Voice Mail - zvanītājs var atstāt balss ziņojumu. Otrs režīms ir paredzēts, lai noklausītos atstātos balss paziņojumus.

Play audio -  zvanītājam tiek atskaņots izvēlētais audio fails. Nospiežot uz elementa, atveras izvēlne, kur var norādīt vajadzīgo audio failu. Lai pievienotu audio failus sistēmā, jānospiež poga "Audio faili" un jāseko norādēm.

Voice menu - interaktīvā balss izvēlne. Tiek nolasīts teksts atbilstoši nospiestajam taustiņam.

Time routing -  atbilstoši Jūsu norādītajiem dienas un laika parametriem, izpilda tālākās darbības. Ja zvanīšanas laiks iekļausies uzstādītajā laikā un dienā, tad zvans tiks novirzīts uz "true" izeju, ja neiekļausies - tad "false". Dienas un laika parametrus var mainīt, nospiežot uz elementa.

Queue - rinda, kas paredzēta, lai vienlaicīgi saņemtu zvanus no vairākiem klientiem. Ja visi operatori ir aizņemti, klients gaida rindā un, tiklīdz kāds no operatoriem atbrīvojas, zvans tiek savienots. Ir vairākas rindas stratēģijas, kas nosaka, kuram operatoram zvani tiek novirzīti (piemēram, zvana visiem operatoriem vienlaicīgi, kamēr pirmais paceļ; zvana vispirms tam operatoram, kurš ir atbildējis vismazāk zvanus u.c.). "Members" izejā ir jāpievieno operatori "Call to SIP". Timeout - zvana gaidīšanas laiks ir beidzies.

HTTP notification - parasti tiek izmantots integrācijai ar citu sistēmu (piemēram, pirms zvana tiek nosūtīts pieprasījums uz Jūsu CRM un Jūsu sistēmā parādās zvanītāja pilni kontakti un saistītie ieraksti). Ja HTTP serveris atgriež vērtību no 1-5, tad tiek izpildīti atbilstošie nosacījumi.

Caller name lookup - klienta vārda meklēšana pēc numura. Tiek veikts HTTP pieprasījums uz Jūsu datu bāzi pēc klienta numura (caller id). Ja klients ar šādu numuru eksistē, tad tiek uzstādīts zvanītāja vārds - saņemot zvanu, uz IP telefona tiek parādīts klienta vārds un telefona numurs.

Change suffix/prefix - iespējams mainīt zvanītāja numuru, lai idenficētu, no kuras grupas pienāk zvans (piemēram, ja Jums ir vairāki uzņēmumi ar vairākiem telefona numuriem un tie ir pāradresēti uz Jūsu mobilo telefonu, tad, izmantojot sufixu, varat pielikt papildus ciparus zvanītāja numuram, tā identificējot, no kāda uzņēmuma ir ienākošais zvans).

Email notification - tiek nosūtīts e-pasts (piemēram, ja zvans netiek atbildēts, operators saņem e-pastu).

Routing by call history - klients automātiski tiek savienots ar to menedžeri, ar kuru pēdējo reizi runāja.

Spy Funkcija:

Aģents - veic zvanus;

Klients - pieņem zvanus;

Menežderis - uzrauga aģentu darbu;

Lai noklausītos aģentus, nepieciešam zvanīt uz sekojošiem numuriem:

- 4#SIP - Menedžeris dzird zvanu sarunu, bet viņu nedzird;

- 5#SIP - Menedžeris dzird zvanu sarunu, viņu dzird arī aģents;

- 6#SIP - Menedžeris pievienojas konferencei ar Klientu un Aģentu.

Biežāk uzdotie jautājumi:

Vai IP telefoniju var pieslegt uz jebkura datora?
Ja protaps IP telefonija atbalsta gan Windows, iOS, Mac OS, u.c. ka ari mobilos telefonus (Android utt.)

Kapec izveketies tieši IP telefoniju nevis stacionaro telefonu risinajumus?
Jo stacionarie telefonu pieslegumi nesniedz tadas iespejas, ka zvanu kvalitates kontrole, zvanu parvirzišanas, audio pazinojumi, sarunu ieraksti, utt.

Kas ir klienti kuriem IP telefonija butu nepieciešama?
Principa nav noteikta uznemumu nozare kura IP telefonija butu pieprasitaka, parsvara IP telefoniju izmanto tados uznemumos kuros vaditajam ir svariga kvalitates nodrošinašana, ka ari uznemumos kuros ir liela zvanu plusma. IP telefonija spej nodrošinat to, ka jebkura bridi uznemuma aditajs var noteikt darbinieku darba apjomu un kvalitati.

Vai TelTel IP telefoniju var saslegt ar CRM sistemu?
Ja, esam izveidojuši API, kuru var sasinhronizet gandriz ar jebkuru popularako CRM sistemu.

Ko uznemumi iegust pec IP telefonijas ieviešanas?
Katram uznemumam tas ir loti indivduali, tomer lielakoties tiek samazinats darba apjoms un palielinats apgrozijums. Šeit gan verts pieminet, ka viena IP telefonija brinumus neradis, ir nepieciešams izveidot noteiktu apkalpošans, pardošanas, kontroles skriptu, kuru saikne ar IP telefoniju un CRM ari izmantot.

Vai TelTel piedava šada "komplekta" izveidi?
Ja, tieši to mes daram vislabak. Esam noverojuši, ka videji par 15% palielinas uznemuma apgrozijums pec IP telefonijas, CRM un skripta ieviešanas.

Ka noteikt vai manam uznemuma ir nepieciešama IP telefonija?
Ieteiktu sakt ar jautajumu uzdošanu sev - vai es zinu cik daudz un ar ko katrs darbinieks pagajuša nedela ir komunicejis un vai kads klients darbinieka nekompitences rezultata nav pametis musu uznemumu? Ja uz šo jautajumu nevarat atildet, tad varam Jums garantet, ka ieviešot IP telefoniju komplekta ar CRM un skriptu mes spesim samazinat Jusu kompanijas darba apjomu un palielinat apgrozijumu.

Ar ko sakt ja velos klut par TelTel klientu?
Uzrakstiet mums uz office@teltel.lv vai pieregistrejaties musu sistema - un mes noteikti ar Jums sazinasimies.